सूचना!!! सूचना!!! सूचना!!! (Notice for Vacation) नेपाल बाइबल सोसाइटीको कार्यालय बन्द रहने


यही २०७६ असोज २०–२१ गते तदनुसार 7-8 October 2019  मा दशैंको कारण नेपाल बाइबल सोसाइटीको कार्यालय बन्द रहने व्यहोरा हाम्रा सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सादर जानकारी गराउँदछु । यसबाट पर्न गएको असुविधाको लागि नेपाल बाइबल सोसाइटी क्षमा याचना गर्दछ ।

 

                                                           कार्यकारी प्रमुख

                                                          नेपाल बाइबल सोसाइटी

 

Dear all, please be informed that Nepal Bible Society will remain closed on      7-8 October 2019 due to Dashain. We regret for any inconvenience caused by this.

              CEO

Nepal Bible Society

 

 


More from Category: News & Updates

Contact Info

Nepal Bible Society
Tel: (+977-1) 5190147 / 5190123
Email: info@nepalbiblesociety.org
PO Box 2022 Kathmandu, Nepal
Office Hours: Mon-Fri (9 AM - 5 PM)

SEND US FEEDBACK

Find us on facebook