News & Updates

Offline YouVersion Bible

नेपाल बाइबल सोसाइटीको अनलाईन बाइबलको केही विशेषताहरू: (YouVersion मार्फत उपलब्ध गरिएको) * यो बाइबलको कुनै शुल्क लाग्दैन, * एक पटक इन्स्टल गरिसकेपछि कुनै इन्टरनेट कनेक्सनको आवश्यक्ता नपर्ने, * एन्ड्रोइड फोन, आईफोन, आईप्याड, ट्याब्लेट आदिमा जहाँसुकै पनि सजिलै प्रयोग गर्नसकिने, * अन्य अँग्रेजी संस्करणहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने, * दैनिक बाइबल पदहरू प्राप्‍त गर्न सकिने आदि। अन्य थप जानकारीको लागि नेपाल […]


Contact Info

Nepal Bible Society
Tel: (+977-1) 5190147 / 5190123
Email: info@nepalbiblesociety.org
PO Box 2022 Kathmandu, Nepal
Office Hours: Mon-Fri (9 AM - 5 PM)

SEND US FEEDBACK

Find us on facebook