Medium Size Holy Bible


http://Features of New Size Nepali Holy Bible

नयाँ आकार नेपाली पवित्र बाइबलको विशेषताहरू:

* ठूलो बाइबल बोक्न अप्ठ्यारो पर्ने र सारै सानो अक्षर पनि पढ्नलाई नसक्नेहरूको लागी अति उपयोगी,

* येशू ख्रीष्‍टको वाणी रातो अक्षरमा,

* पुस्तकहरूको अनुक्रमणिका,

* प्रत्‍येक पुस्तकको अगाडी पुस्तक परिचय भएको,

* सन्दर्भ सूची समावेश गरिएको,

* पादटिप्पणी समावेश गरिएको,

* शब्दार्थ सूवी समावेश गरिएको,

* शब्द सूची समावेश गरिएको,

* येशू ख्रीष्‍टले गर्नुभएको आश्‍चर्यकर्महरू र भन्‍नुभएको दृष्‍टान्तहरू सूचीवद्ध गरिएको

*  आदि।

आफु तथा आफ्नो मण्डलीको प्रतिको लागी आजै सम्पर्क गरौँ। सम्पर्कको लागी:

PO Box 2022, Kathmandu, Nepal. Tel: (+977-1) 5537 547, (+ 977-1) 5536 683

E-mail: info@nepalbiblesociety.org

Websites: www.nepalbiblesociety.org; www.ncrd.org.np

 

 

More from Category: Publications

Latest News & Updates

Contact Info

Nepal Bible Society
Tel: (+977-1) 5537 547
Tel/Fax: (+977-1) 5536 683
Email: info@nepalbiblesociety.org
PO Box 2022 Kathmandu, Nepal
Office Hours: Mon-Fri (9 AM - 5 PM)

SEND US FEEDBACK

Find us on facebook