New Arrival (Nepali Full Life Study Bible)


नेपाली पूर्ण जीवन अध्ययन बाइबलको केही विशेषताहरू:
बाइबलमा उल्लेखित विभिन्‍न घटनाहरूसँग सम्बन्धित रङ्गिन मानचित्रहरू समावेश गरिएको,
सन्दर्भ पदहरू मध्य भागमा राखिएको,
अनुभागीय शीर्षकहरू समावेश गरिएको,
मुख्य विषयवस्तु सूचक तथा विषयसूचकहरू समावेश गरिएको,
आवश्यक ठाउँहरूमा सान्दर्भिक लेखहरू समावेश गरिएको,
प्रत्येक पुस्तकको रूपरेखा र परिचय समावेश गरिएको,
तालिकाहरू तथा उदाहरणहरू समावेश गरिएको,
क्रमशब्द समावेश गरिएको,
सम्पूर्ण बाइबल एक वर्षमा अध्ययन गरिसक्ने अध्ययन योजना समावेश गरिएको।
Details of Nepali Full Life Study Bible
Publisher: Life Publishers International
Published Year: 2017
Format: Print
Language: Nepali
Restrictions: No Restriction
Summary:
The Full Life Study Bible in Nepali is published in Nepal. The Scripture used to prepare this study Bible is taken from the Nepali New Revised Version of the Nepal Bible Society.
          Available from
Nepal Bible Society
Logos Nepal
Ekta Books Distributors Pvt. Ltd
Bardan Bookshop


More from Category: Featured Publications > News & Updates > Printed

Latest News & Updates

Contact Info

Nepal Bible Society
Tel: (+977-1) 5190147 / 5190123
Email: info@nepalbiblesociety.org
PO Box 2022 Kathmandu, Nepal
Office Hours: Mon-Fri (9 AM - 5 PM)

SEND US FEEDBACK

Find us on facebook