अब नेपाली भाषामा पुरानोकरार र नयाँकरार अडियो बाइबल उपलब्‍ध छ