नेबासो बन्द रहने (NBS will Remain Closed)

नेबासो बन्द रहने (NBS will Remain Closed)

Dear all, please be informed that Nepal Bible Society will remain closed on 1st May 2024 on the occasion of Labour’s Day. We regret any inconvenience caused by this.

आदरणीय महानुभावहरू, नेपाल बाइबल सोसाइटी १९ बैशाख २०८१ बुधबार अन्तर्राष्‍ट्रय श्रमिक दिवसको अवसरमा बन्द रहने कुरा जानकारी गराउँदछौं।
यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं। नेपाल बाइबल सोसाइटी परिवार

Share this post