नेबासो बन्द रहने

नेबासो बन्द रहने

please be informed that Nepal Bible Society will remain closed on 14-15 November 2023 due to Tihar. We regret any inconvenience caused
by this.
आदर्णिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी,
नेपाल बाइबल सोसाइटी 14-15 नोभेम्बर 2023 मंगलबार र बुधबारका दिन तिहारको कारण बन्द रहने कुरा जानकारी गराइन्छ। यसबाट पर्न गएको 
असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।
नेपाल बाइबल सोसाइटी
बागडोल-४, ललितपुर नेपाल

Share this post